13. květen

Myslíme i na přírodu

Tipy a triky
Obrázek článku

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto plníme povinnost zpětného odběru a ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení a elektroodpadu.

Uvědomujeme si, že elektroodpad je nejrychleji narůstající druh odpadu co do množství. A přitom elektrozařízení a baterie obsahují mnoho recyklovatelných materiálů, ale i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka, jako jsou zejména rtuť, olovo a kadmium. Díky zpětnému odběru elektrozařízení a zejména recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním s elektroodpadem. Třídění elektroodpadu a jeho recyklace pomáhá snižovat následky tzv. technologického pokroku a jeho masové dostupnosti.

Obrázek článku
Obrázek článku

Společnosti, které nám zpětný odběr elektroodpadu pomáhají řešit jsou REMA Systém, a.s. v České republice a SEWA a.s. na Slovensku. Obě společnosti mají mnohaleté zkušenosti s organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklací elektroodpadu. O čem svědčí i zajímavé projekty. Interaktivní webová hra Recykloboti zachraňují planetu vzdělávacího projektu Chytrá recyklace společnosti REMA například učí děti, proč a jak správně třídit vysloužilé elektro.